Favourite ticher
Favourite ticher
 

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ
вступників на навчання за освітньо-професійною програмою магістра зі специфічних категорій
у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля у 2013 році

1. За спеціальностями, що входять до напряму специфічні категорії "Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями", магістерська підготовка здійснюється на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра (крім спеціальності «Управління навчальним закладом», на якій магістерська підготовка здійснюється на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста (магістра)) або спеціаліста (магістра) будь якого напряму підготовки.

2. Особи, які вступають на навчання за освітньо-професійною програмою магістра зі специфічних категорій, беруть участь у загальному конкурсі і подають до приймальної комісії такі документи:

 • заяву встановленого зразка на ім'я ректора про прийом на навчання на обрану спеціальність на певну форму здобуття освіти;
 • оригінал диплома та додаток до диплома бакалавра (спеціаліста або магістра) або їхні завірені копії (копії завіряються за оригіналами приймальною комісією або в установленому порядку);
 • медичну довідку за формою 086-о;
 • 6 фото розміром 3х4;
 • копію довідки про надання ідентифікаційного коду (при оформленні договору);
 • паспорт;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці (для денної форми навчання).

Прийом документів:

 • для денної форми навчання з 1 по 20 липня.
 • для заочної форми навчання з 20 липня по 18 серпня.

3. Прийом на навчання здійснюється у відповідності до виділених Міністерством освіти і науки України бюджетних місць та ліцензованого обсягу на конкретну спеціальність.

4. При прийомі на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів зі специфічних категорій вступники складають такі вступні випробування, які оцінюються за 12-бальною шкалою:

 • тестування з питань мотивації обрання спеціальності та можливості оволодіння освітньо-професійною програмою за обраною спеціальністю;
 • тестування з іноземної мови.

Список вступників упорядковується за кількістю конкурсних балів від більшого до меншого з урахуванням права на зарахування поза конкурсом та на першочергове зарахування.
Програми вступних випробувань при вступі на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів зі специфічних категорій складаються відповідними кафедрами університету.

5. Вступні випробування проводяться на денну форму навчання з 21 по 31 липня, на заочну форму навчання з 19 по 22 серпня.

6. Зарахування вступників відбувається на конкурсній основі в такій послідовності: магістри за держбюджетом; магістри за договором.

7. Поза конкурсом за умови позитивних результатів вступних випробувань на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра зі специфічних категорій вступники зараховуються в такій черговості:

 • особи, яким Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надане таке право;
 • діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків, а також особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років;
 • інваліди I та II груп, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
 • особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;
 • члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, що загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф.Засядька», згідно з додатком 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 2008 року №6 «Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників».

8. При рівності сум конкурсних балів переважне право на зарахування мають:

 • особи, яким Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (із змінами) надане таке право;
 • особи, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 р. №157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;
 • особи, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 №849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році»;
 • вступники, які отримали диплом бакалавра (спеціаліста або магістра) з відзнакою;
 • вступники, які мають вищий бал із державної атестації;
 • вступники, які мають вищий бал з успішності навчання.

9. На підставі рішеня приймальної комісії ректор видає наказ про зарахування вступників

 • для денної форми на навчання за державним замовленням не пізніше 11 серпня, про зарахування вступників на навчання за договорами не пізніше 25 серпня;
 • для заочної форми на навчання за державним замовленням не пізніше 27 серпня, про зарахування вступників на навчання за договорами не пізніше 30 серпня.

10. Не допускається зарахування вступників на дві різні спеціальності магістерської програми підготовки за держбюджетним фінансуванням.

Last Updated (Sunday, 08 June 2014 19:19)

 
Russian (CIS)English (United Kingdom)
QR-код
Banner
Sign up/Log in
Search